مربا و ترشی

ترشی از جمله خوراکی های محبوب و قدمت دار ایرانی است. طرز تهیه این خوراکی از هندوستان به ایران آمده و توسط کریستوف کلمب به قاره آمریکا برده شد.

دکمه بازگشت به بالا