غذای رژیمی

اضافه وزن، چاقی و مشکلات متابولیکی ایجاد شده به دنبال آن ، یکی از مشکلات و گرفتاری های جدی در جمعیت مردم جهان به ویژه کشورهای توسعه یافته است.

دکمه بازگشت به بالا