کالری مواد غذایی

 

جستجوی کالری غذا،میوه،مواد غذایی

 • تصویر کالری ناگت مرغ ( جدول ارزش غذایی )

  کالری ناگت مرغ ( جدول ارزش غذایی )

  ناگت مرغ از درشت مغذی ها و ریز مغذی هایی مطابق با جداول زیر تشکیل شده است که ارزش غذایی آن را می سازند

 • تصویر کالری نارنگی: ویتامین ها و مواد معدنی 100 گرم نارنگی تازه

  کالری نارنگی: ویتامین ها و مواد معدنی 100 گرم نارنگی تازه

  نارنگی از درشت مغذی ها و ریز مغذی هایی مطابق با جداول زیر تشکیل شده است که ارزش غذایی آن را می سازند

 • تصویر کالری نارنج

  کالری نارنج

  نارنج از درشت مغذی ها و ریز مغذی هایی مطابق با جداول زیر تشکیل شده است که ارزش غذایی آن را می سازند

 • تصویر کالری نارگیل

  کالری نارگیل

  نارگیل از درشت مغذی ها و ریز مغذی هایی مطابق با جداول زیر تشکیل شده است که ارزش غذایی آن را می سازند

 • تصویر کالری میگو، همراه با ادویه

  کالری میگو، همراه با ادویه

  میگو، همراه با ادویه از درشت مغذی ها و ریز مغذی هایی مطابق با جداول زیر تشکیل شده است که ارزش غذایی آن را می سازند

 • تصویر کالری میگو پلو

  کالری میگو پلو

  میگو پلو از درشت مغذی ها و ریز مغذی هایی مطابق با جداول زیر تشکیل شده است که ارزش غذایی آن را می سازند

 • تصویر کالری میرزا قاسمی

  کالری میرزا قاسمی

  میرزا قاسمی از درشت مغذی ها و ریز مغذی هایی مطابق با جداول زیر تشکیل شده است که ارزش غذایی آن را می سازند

 • تصویر کالری میخک

  کالری میخک

  میخک از درشت مغذی ها و ریز مغذی هایی مطابق با جداول زیر تشکیل شده است که ارزش غذایی آن را می سازند

 • تصویر کالری مویز

  کالری مویز

  مویز از درشت مغذی ها و ریز مغذی هایی مطابق با جداول زیر تشکیل شده است که ارزش غذایی آن را می سازند

 • تصویر کالری موسیر

  کالری موسیر

  موسیر از درشت مغذی ها و ریز مغذی هایی مطابق با جداول زیر تشکیل شده است که ارزش غذایی آن را می سازند

دکمه بازگشت به بالا