کالری انواع کمپوت ها

 • کالری کمپوت هلو

  کمپوت هلو از درشت مغذی ها و ریز مغذی هایی مطابق با جداول زیر تشکیل شده است که ارزش غذایی آن را می سازند

 • کالری کمپوت نارنگی

  کمپوت نارنگی از درشت مغذی ها و ریز مغذی هایی مطابق با جداول زیر تشکیل شده است که ارزش غذایی آن را می سازند

 • کالری کمپوت میوه، مخلوط هلو و گلابی و آناناس

  کمپوت میوه، مخلوط هلو و گلابی و آناناس از درشت مغذی ها و ریز مغذی هایی مطابق با جداول زیر تشکیل شده است که ارزش غذایی آن را می سازند

 • کالری کمپوت میوه مخلوط آناناس، عنبه، موز و گواوا

  کمپوت میوه مخلوط آناناس، عنبه، موز و گواوا از درشت مغذی ها و ریز مغذی هایی مطابق با جداول زیر تشکیل شده است که ارزش غذایی آن را می سازند

 • کالری کمپوت گیلاس

  کمپوت گیلاس از درشت مغذی ها و ریز مغذی هایی مطابق با جداول زیر تشکیل شده است که ارزش غذایی آن را می سازند

 • کالری کمپوت گلابی

  کمپوت گلابی از درشت مغذی ها و ریز مغذی هایی مطابق با جداول زیر تشکیل شده است که ارزش غذایی آن را می سازند

 • کالری کمپوت گریپ فروت

  کمپوت گریپ فروت از درشت مغذی ها و ریز مغذی هایی مطابق با جداول زیر تشکیل شده است که ارزش غذایی آن را می سازند

 • کالری کمپوت سیب

  کمپوت سیب از درشت مغذی ها و ریز مغذی هایی مطابق با جداول زیر تشکیل شده است که ارزش غذایی آن را می سازند

 • کالری کمپوت زغال اخته وحشی

  کمپوت زغال اخته وحشی از درشت مغذی ها و ریز مغذی هایی مطابق با جداول زیر تشکیل شده است که ارزش غذایی آن را می سازند

 • کالری کمپوت زغال اخته

  کمپوت زغال اخته از درشت مغذی ها و ریز مغذی هایی مطابق با جداول زیر تشکیل شده است که ارزش غذایی آن را می سازند

دکمه بازگشت به بالا